روز حمایت از خانواده زندانیان

توضیحات:

 • بدون تردید اکثریت قریب به اتفاق خانواده های زندانیان را که هیچ نقشی در ارتکاب جرم ازسوی فرد بزهکار نداشته اند باید در زمره اولین قربانیان جرم و جنایت در جامعه به حساب آورد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته اکثر خانواده های زندانیان، نیازمند حمایت مبرم هستند. گرچه نهادهای حمایتی درحد بضاعت خود به این خانواده ها خدمات ارائه می کنند اما فقدان نظام جامع حمایتی و کمبود اعتبارات، شرایط دشواری را برای زندگی روزمره آنان به وجود آورده است؛ به نحوی که حتی در غالب موارد برای تامین حداقل نیازها دچار بحران های جدی می شوند

  از سوی دیگر برچسب زندان و زندانی نوعی نگرش منفی را به همسران و فرزندان زندانیان در برخی مناطق به وجود آورده و تردیدهایی برای کمک به آنان ایجاد کرده است

  درصورت عدم حمایت از این خانواده ها شاهد رشد چشمگیر طلاق همسران زندانیان، ترک تحصیل فرزندان، ناهنجاری های اجتماعی و روانی، گرایش اعضای خانواده به مشاغل کاذب و تکدی گری خواهیم بود و باید این زنگ خطر را به صدا درآورد که در آینده باید شاهد ورود تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده زندانیان به چرخه جرم باشیم.

  با هدف توجه بیشتر عموم به مشکلات این قشر نیازمند و لزوم حمایت همه جانبه از خانواده زندانیان، بنا به پیشنهاد سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بر اساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم خرداد ماه به عنوان روز ملی حمایت از خانواده زندانیان یا روز نسیم مهر نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد

  شماره6430/88/ دش 13/8/ 1388

  مصوبه « نامگذاری روز 5 خرداد به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان)»(مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

  شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 ، بنا به پیشنهاد مورخ 5/3/ 1388 رئیس قوه قضائیه، نامگذاری روز 5 خرداد را به شرح ذیل تصویب نمود:
  « روز 5 خرداد به عـنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان) تعیین و نامگذاری می‌شود».
   

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد


 • تهیه و تنظیم توسط سایا سیستم
  تماس : 03132286518
  انتشار خبر در :