انتخابات ریاست جمهوری سال 1400

توضیحات:

 • جمله معروف "میزان رأی ملت است" به خوبی اهمیت و ضرورت انتخابات را در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، به نمایش می گذارد

  از نظرات آیت الله خمینی درباره انتخابات میتوان به موارد زیر اشاره کرد

  از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد
  جامعه فردا جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.
  باید اختیارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی این را قبول دارد که مقدرات هر کس باید دست خودش باشد.
  قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد.

  امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است.


 • تهیه و تنظیم توسط سایا سیستم
  تماس : 03132286518
  انتشار خبر در :