درخواست پذیرش نمایندگی سایا سیستم

در نظر داشته باشيد پر نمودن فرم زیر به هيچ عنوان به معنی پذیرش نمایندگی قطعی شما و یا قبول همکاری نمی باشد.

نام شركت يا مؤسسه :*
نام و نام خانوادگی :*
خلاصه ای از سوابق کاری:
موارد علاقمندي به همكاري: