اعلام حريق
نصب و راه اندازی سيستم هاي اعلام حريق در مراکز راداری ايران

۱۳۸۹/۱۱/۹ -۱۶:۱۰

تيم هاي فني و حفاظتي شركت سايا جهت نصب و راه اندازی سيستم هاي اعلام حريق در مراکز راداری ايران در حال فعاليت مي باشند. كه تمامي مراكز از پيش تعيين شده را تا پايان سال 1389بصورت كامل همراه با استانداردهاي جهاني به شركت فرودگاههاي كشور تحويل خواهند داد .تجهيزات ارائه  شده داراي استاندارد lpcb+ce وغيره مي باشند.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 1389-2011 Sayasecurity.Ir All Rights Reserved