دوربين های مدار بسته سازمان تبليغات اسلامی استان اصفهان
پرسنل فنی شرکت حفاظتی سايا در حال نصب و راه اندازی سيستم دوربينهای مدار بسته اين سازمان ميباشند.

۱۳۹۰/۲/۱۱ -۱۴:۲۰

پرسنل فنی شرکت حفاظتی سايا در حال نصب و راه اندازی سيستم دوربينهای مدار بسته  سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان ميباشند. سيستم به كار رفته دراين سازمان يكي از معروفترين برندهاي روز مي باشد.

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 1389-2011 Sayasecurity.Ir All Rights Reserved