تجهيز مرکز تشخيص پوکی استخوان استان اصفهان به دوربينهاي مداربسته(cctv)
نصب و راه اندازی دوربينهای مداربسته (cctv) در مركز تشخيص پوكي استخوان استان اصفهان توسط پرسنل فني سايا

90/3/18 -

تيم فني حفاظتي سايا با كد2580 در حال نصب و راه اندازي دوربينهاي مداربسته ( cctv)مركز تشخيص پوكي استخوان استان اصفهان به مديريت جناب آقاي دكتر محمدرضا سلامت مي باشند.اين تيم اميدوار است تا پايان مورخه1390/3/18پروژه فوق را به بهترين نحو به مديريت آن مجموعه تحويل دهد.

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 1389-2011 Sayasecurity.Ir All Rights Reserved