تجهيز برج اداری و تجاری جهان نما به دوربينهای مداريسته(cctv)
نصب و راه اندازی دوربين های مدار بسته(cctv) در برج عظيم جهان نما، توسط تيم فني سايا با كد ۱۲۷/۱

۱۳۹۰/۳/۲۲ -

عظيم ترين پروژه اداري و تجاري شهرداري اصفهان (جهان نما) واقع در ميدان امام حسين به مديريت جناب آقاي مهندس دهقان در حال تجهيز به دوربينهاي مداربسته (cctv) مي باشد.دوربينهاي مورد مصرف اين طرح، بر اساس كارشناسي و تحقيق در طول چندين ماه كاري تهيه شده كه توسط تيم فني سايا با كد127/1در حال نصب و راه اندازي است.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 1389-2011 Sayasecurity.Ir All Rights Reserved