تجهيزمدرسه راهنمايی فرزانگان امين به دوربينهای مداربسته(cctv)
نصب و راه اندازی سيستم دوربين مداربسته در مدرسه دخترانه فرزانگان امين به اتمام رسيد.

۹۰/۷/۹ -۱۴

مدرسه راهنمايي دخترانه فرزانگان امين يكي از مراكز آموزشي معتبر در استان اصفهان ،زير نظر سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به مديريت سركار خانم آصفي،درحال فعاليت مي باشد.

با توجه به فصل بازگشايي مدارس،نصب و راه اندازي سيستم دوربين هاي مداربسته اين مركز آموزشي در ابتداي مهرماه به اتمام رسيد.اين پروژه داراي دوربينهاي ثابت،دام و گردان مي باشدكه با اتمام مراحل نصب و پس از آموزشهاي لازم تحويل ناظر پروژه سركار خانم موسوي گرديد.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

© Copyright 1389-2011 Sayasecurity.Ir All Rights Reserved